نکاتی در مورد مشكلات و موفقیت

1- وقتی مشكلی دارید، به جای مناسبی بروید و كمی قدم بزنید، وقتی به خانه بر‌می‌گردید، متوجه می‌شوید كه دیدتان به كلی عوض شده است.

2- وقتی زندگی سخت می‌شود و راه‌های ارتباطی بسته می‌شوند، وضعیت را با شوخی و خنده روشن كنید.

3- روبه‌رو شدن با مشكل، پیروزی بزرگی است، سعی كنید با هر مشكلی كه روبرو می‌شوید، راه حلی برای آن پیدا كنید.

4- بازندگان در هر جواب مشكلی را می‌بیند، ولی برنده در هر مشكلی، جوابی را می‌بیند، مثل برنده‌ها فكر كنید.

5- همیشه راه برای همه هموار نیست، زندگی برخورد با موانع، غلبه بر آن و حركت است.

6- فرار از مشكلات یكی از خصوصیات طبیعی انسان‌ها است. برای تغییر این خصوصیت، برای انجام كارهای پیچیده‌تر ارجحیت قایل شوید و آن‌ها را تا زمان اتمامشان نیمه‌كاره رها نكنید.

7- بازگو كردن مشكلات، بیش‌تر وقت‌ها نیمی از حل آن است.

8- تمركز در كار، باعث موفقیت و به سرانجام رسیدن هر كاری بدون دوباره كاری می‌شود.

9- همیشه به یاد داشته باشید كه شما لایق موفقیت هستید.

10- امام علی (ع) می‌فرمایند: از سقوط و شكست دیگران شادی مكن، زیرا نمی‌دانی روزگار بر سر تو چه می‌آورد.