http://s5.tinypic.com/e12fko.jpghttp://s4.tinypic.com/24v0dhv.jpghttp://s5.tinypic.com/e12fko.jpg

بررسی‌ها نشان داده مصرف لبنیات به ویژه شیر به همراه میوه تاثیر آنتی اکسیدانی موجود در میوه‌ها را خنثی می‌کند.
این تاثیر حتی در مورد برخی از مواد مفید موجود در چای نیز صدق می کند.
محققان ۱۶ نفر را که به اندازه ۱۰ درصد از چای خود را با شیر مخلوط می کردند مورد بررسی قرار دادند. نتیجه اینکه تا دو ساعت بعد تاثیر انتی اکسیدانی چای از بین رفته بود. نتایج فوق در مورد تمشک و برخی از سبزیجات دارای برگ سبز نیز مشابه بود.
با توجه به اینکه آنتی اکسیدان موجود در میوه ها و سبزیجات تازه و سالم و همچنین موجود در چای سبز با جذب رادیکالهای آزاد مانع از بروز انواع سرطان می شود، مصرف توام شیر با اینگونه مواد با خنثی کردن این تاثیر امکان ابتلا به انواع سرطان و در عین حال برخی از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی را افزایش می دهد.
حتی مشخص شده تاثیر کاکائوی محلول در شیر به اندازه تاثیر شکلات و شیر مجزا نیست.