کنترل رفتار


زندگی میدان نبرد است و انسان به شکل منحصر به فردی در این نبرد شرکت می کند. برخی قادرند استرس و اضطراب آن را تحمل کنند و برخی دیگر از این توانایی بی بهره اند. گاهی در شرایط سخت فرد کنترل روحی خود را از دست داده و همین موضوع مشکلاتی را برای ارتباط بین او و همسرش بوجود می آورد. توجه به نکات زیر برای در دست گرفتن کنترل رفتار و نیز کنترل روحی ضروری است.
▪ علت یابی: اولین گام یافتن علت از دست دادن کنترل است. در این میان فراز و نشیب های زندگی، تجارب گذشته، ارتباط نادرست با اطرافیان، استرس شغلی و.‎.‎. نقش بسیاری دارد. با تشخیص علت باید مانع از بروز آن شد.
▪ وظیفه پدر و مادری: گاهی پدر و مادر بودن توجه تمام وقتی می خواهد که با توجه به سایر مشغولیت های همسران، دشوار شده و با استرس همراه می شود.
در این میان این کودکان هستند که قربانی عصبانیت والدین می شوند. توصیه می شود به عصبانیت و داد و فریاد، والدین با قانونگذاری معقول درصدد کنترل اوضاع برآمده و با آرامش احساس درونی خود را با آنها درمیان گذاشته و به آنها بگویند امروز روز سختی را پشت سر گذاشته و اکنون خسته اند با این حال کودکان گاهی آنقدر کوچکند که توانایی درک اوضاع و حالات روحی والدین خود را ندارند.
▪ خانواده: با در میان گذاشتن موضوع با افراد خانواده و گفت وگو راجع به آن می توان از بروز مشاجرات جلوگیری کرد. هرگز نباید فراموش کرد اولویت اول زندگی هر شخص صرف نظر از موقعیت، خانواده او داراست از این رو باید با آنها بهترین رفتار را داشت.
▪ دوستان: گذراندن اوقاتی خوش و تفریح با دوستان می تواند حالات روحی بد را از بین برده و آرامش بیشتری به فرد ببخشد.
دوستان فرد را برای مدتی از پیچیدگی های زندگی دور کرده و ذهن او را تا حدی آرام می کنند.
▪ مشاور: در صورتی که کنترل اوضاع دشوار به نظر برسد می توان از یک مشاور و فرد خبره کمک گرفته و با استفاده از راهنمایی های او شرایط را تحت کنترل درآورد.

مریم نورامینی