قوانین شکستنی

در اغلب کشورهای دنیا کتابی به نام «قوانینی برای زنان» چاپ شده است که توصیه های وحشتناکی برای خراب شدن یک رابطه و رسیدن هرچه سریع تر به مرحله طلاق دارد.
«.‎.‎. ساکت و مرموز باشید و مانند دختران متشخص رفتار کنید.»
«.‎.‎. زیاد صحبت نکنید، بگذارید در تمام اوقات مرد فکر کند و صحبت کند!»
«.‎.‎. همه مسئولیت زندگی را باید مرد به عهده بگیرد تا مرد شود.»
«.‎.‎. مرد باید به همسرش طلا و جواهر و کادوهای گرانبهایی بدهد تا قدر او را بداند.»
«.‎.‎. اگر بینی زشتی دارید، حتماً آن را جراحی کنید.»
«.‎.‎. با مرد صادق نباشید وگرنه او را از دست خواهید داد!»
«.‎.‎. شخصیت واقعی خود را نشان مرد ندهید، وگرنه او از شما دور می شود.»
«.‎.‎. خود را بسیار دست نیافتنی و پرمشغله نشان دهید تا او قدر شما را بیشتر بداند.
آنچه در این قوانین که حتی گاه و بدون شک دوستان و نزدیکان هم شنیده می شود و مشخص به نظر می رسد این است: فریبکار باشید، تظاهر کنید و دروغ بگویید! بی جهت نیست که این قوانین زندگی افرادی را به ورطه شکست سوق می دهد.تمام زنانی که این قوانین را به کار بسته اند غافل از این بوده اند که با عمل به این توصیه ها چه بهای سنگینی را با خدشه دار کردن صداقت، درستی و احترام به خود می پردازند. پژوهش های علمی جدید ثابت کرده است مردان در مورد این زنان عقیده دارند: این زن ها موجودات کنترل کننده و فریبکاری هستند و قابل اعتماد نیستند. در حالی که قوانین واقعی و پیروزی آفرین در این جملات خلاصه می شود:
▪ هدف واقعی در زندگی «هر طور شده ازدواج کردن» نیست. هدف از زندگی تبدیل شدن به یک فرد درستکار، باصداقت، بامحبت و باتعهد است.
▪ یک زن واقعی باید به دنبال یافتن «مردی بسیار مناسب» برای خود واقعی اش باشد.
▪ با همسرتان رابطه ای محبت آمیز مبتنی بر احترام متقابل و سالم برقرار کنید.
▪ پژوهش های علمی جدید حاکی از آن است که وقتی یک رابطه واقعی توأم با احترام متقابل و سالم با همسرتان برقرار کنید، طبیعتاًً یک تعهد محبت آمیز و همیشگی بین شما ایجاد می شودکه شما را در آرامش و خوشبختی نگه می دارد.

دکتر فرزانه صداقت
روان شناس - عضو هیئت علمی دانشگاه